Het kostenvoordeel

Het rijden op autogas is heel voordelig. Door acties kunnen de prijzen per pompstation enigszins vari๋ren, maar door de bank genomen kost een liter autogas momenteel slechts de helft van een liter diesel en iets meer dan een derde van een liter benzine. Dat scheelt op een volle tank van vijftig liter dus 25 tot 50 Euro! De verwachting is, dat dat prijsverschil de komende jaren nog groter zal worden. De prijzen voor autogas zijn de laatste twee jaar namelijk vrijwel gelijk gebleven, terwijl de prijzen voor diesel en benzine telkens verhoogd werden. In januari 2004 bijvoorbeeld werden de accijnzen voor diesel en benzine weer verhoogd, maar niet die voor autogas.

Tegenover die bijzonder lage literprijs staat een iets hoger verbruik van auto's op autogas. Hoewel moderne autogasinstallaties al veel zuiniger zijn en veel betere prestaties leveren, kan men als stelregel nemen, dat het verbruik van een auto op autogas tussen de vijftien en twintig procent hoger ligt dan een benzine- of dieselauto.

Vaste kosten
Ook de vaste kosten voor het rijden op autogas zijn iets hoger. Dat komt ondermeer door de hogere wegenbelasting voor auto's op autogas. De overheid heeft dit nadeel deels ongedaan gemaakt door een jaarlijkse korting van 317 Euro op de wegenbelasting. Deze korting is echter alleen van toepassing op auto's met een zogenaamde G3-installatie. De automobilist moet daarnaast rekening houden met de aanschaf- en inbouwkosten van een autogasinstallatie. Die kosten moeten in de afschrijving van de auto meegenomen worden. De kosten voor de inbouw van een autogasinstallatie hangen af van het automodel, de gasinstallatie en het type tank. De prijzen varieren tussen de 1500 en 4000 Euro. Autogasinstallaties voor de populaire automodellen zijn momenteel echter al leverbaar vanaf 1695 euro inclusief inbouw en service. Voor automobilisten, die in een lease-auto rijden is het belangrijk om te weten, dat een autogasinstallatie, die achteraf is ingebouwd, niet bij de cataloguswaarde van de auto opgeteld wordt en dus ook niet onder de fiscale bijtelling voor lease-auto's valt.

Voor automobilisten die minimaal 12.000 kilometer per jaar rijden is autogas het goedkoopste alternatief. Voor automobilisten, die een occasion met een autogasinstallatie kopen, ligt het omslagpunt al bij zo'n 4.000 kilometer per jaar.