Autogas en milieu

Autogas is op dit moment een van de milieuvriendelijkste autobrandstoffen. Dat werd onlangs weer eens bevestigd door het uitgebreide Europese Emissie Test Programma, dat in vier Europese landen werd uitgevoerd. In het onderzoek werden de effecten van de uitlaatgassen van de verschillende autobrandstoffen voor de menselijke gezondheid, het milieu en het klimaat onderzocht. Voor de test werden de emissies van meer dan dertig automodellen op benzine, diesel, aardgas en autogas onder normale rij-omstandigheden met elkaar vergeleken.

Gezondheid
Gemeten naar de effecten op de menselijke gezondheid hebben aardgas en autogas de schoonste emissies. Diesel komt er het slechtst vanaf; met name door de veel hogere uitstoot van stikstofoxiden (NOx), fijn stof (PM) en de bijdrage aan de vorming van smog. Wat betreft de milieu-effecten scoort diesel in alle opzichten het slechtst. Auto's op benzine en autogas zijn aanzienlijk schoner, behalve bij de koude start. Aardgas toont gemiddeld de beste resultaten, maar de verschillen tussen aardgas en autogas zijn bijzonder klein. Overigens zal het milieunadeel van een koude start op benzine voor auto's op autogas snel tot het verleden behoren, want met de nieuwste autogassystemen kan zonder problemen op autogas gestart worden. Het klimaateffect van autobrandstoffen is over het algemeen gering en beperkt zich vooral tot de uitstoot van CO2. Die is bij benzine-auto's het grootst; bij dieselauto's en auto's op autogas laag.

Grote voorsprong
Als milieuvriendelijke brandstof heeft autogas niet alleen een enorme voorsprong op benzine en diesel, maar ook op andere milieuvriendelijke brandstoffen als aardgas en waterstof. Autogas is namelijk de enige 'alternatieve' brandstof, die nu al voor tal van auto's beschikbaar is en die overal in ons land verkrijgbaar is.

En natuurlijk zitten de fabrikanten van autogasinstallaties niet stil. Inmiddels zijn er autogasinstallaties beschikbaar met nieuwe 'sequentiele' injectiesystemen, die autogas in vloeibare of gasvorm per cilinder inspuiten, waardoor de verbranding nog beter is en de motor nog zuiniger en milieuvriendelijker loopt. Auto's met deze nieuwe systemen voldoen zelfs al aan de Euro5 emissie-eisen, die in 2010 van kracht worden. Vooral voor dieselauto's zijn nog kostbare investeringen nodig om aan die eisen te voldoen, hetgeen flinke gevolgen zal hebben voor de prijs van diesels.